Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Evin Demirel
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologisk röntgendiagnostik --- Klinisk assistent Evin Demirel

Namn:Evin Demirel
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Evin Demirel