Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anders Hallqvist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för samhälle, kultur och identitet --- Universitetslektor Anders Hallqvist

Namn:Anders Hallqvist
E-post:
Telefon: 040-6657834
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anders Hallqvist