Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Majid Jaffari
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Doktorand Majid Jaffari

Namn:Majid Jaffari
E-post:
Telefon: 040 6657450
Mobil: 0705219453
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, D434, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Majid Jaffari