Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jon Wittrock
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier Institutionen för globala politiska studier Universitetslektor Jon Wittrock

Namn:Jon Wittrock
E-post:
Telefon: 040-6657532
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jon Wittrock

Jag har doktorerat i political and social sciences vid European University Institute och har efter detta forskat och undervisat vid flera universitet i Sverige och utomlands. Min forskning fokuserar på intersektionerna mellan politik, filosofi och religion, begreppsligt och empiriskt. Således är jag intresserad av det mångtydiga i begrepp om det religiösa och det sekulära, samt av nyanserna som finns i påstådda processer av sekularisering och desekularisering, men också och framförallt av vad sådana empiriska och begreppsliga undersökningar kan avslöja i termer av möjligheter att tänka alternativa former av gemenskap inför framtiden. Jag undersöker dessa frågor till exempel i min monografi "Contemporary Democracy and the Sacred: Rights, Religion and Ideology" (London: Bloomsbury, 2018).Short description in English:

I completed my PhD in political and social sciences at the European University Institute, and since then, I have been teaching and doing research at several universities, in Sweden and abroad. My research focuses on the intersections among politics, philosophy, and religion, conceptually and empirically. Thus, I am interested in the ambiguities of the concepts of religion and secularity, and the nuances of alleged processes of secularization and desecularization, but also and above all in what such empirical and conceptual investigations may reveal in terms of opportunities for thinking alternative forms of community going into the future. I explore these questions for example in my monograph “Contemporary Democracy and the Sacred: Rights, Religion and Ideology” (London: Bloomsbury, 2018).