Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jon Wittrock
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Globala politiska studier Globala politiska studier 2 Universitetslektor Jon Wittrock

Namn:Jon Wittrock
E-post:
Telefon: 040-6657532
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 9, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jon Wittrock

Doctor of Political and Social Sciences of the European University Institute och docent i statsvetenskap. Jag har doktorerat i political and social sciences vid European University Institute och har efter detta forskat och undervisat vid flera universitet i Sverige och utomlands. Min forskning fokuserar på intersektionerna mellan politik, filosofi och religion, begreppsligt och empiriskt. Således är jag intresserad av det mångtydiga i begrepp om det religiösa och det sekulära, samt av nyanserna som finns i påstådda processer av sekularisering och desekularisering, men också och framförallt av vad sådana empiriska och begreppsliga undersökningar kan avslöja i termer av möjligheter att tänka alternativa former av gemenskap inför framtiden. Jag undersöker dessa frågor till exempel i min monografi "Contemporary Democracy and the Sacred: Rights, Religion and Ideology" (London: Bloomsbury, 2018).

Valda publikationer:

“Nihilism and the Resurrection of Political Space: Hannah Arendt's Utopia?”, i "Jewish Thought, Utopia, and Revolution" [red.] Elena Namli; Jayne Svenungsson; Alana Vincent. Amsterdam/New York: Rodopi, 2014.

“The Social Logic of Late Nihilism: Martin Heidegger and Carl Schmitt on Global Space and the Sites of Gods”. European Review, Vol. 22, Nr. 2, 2014.

“Processes of order and the concreteness of the sacred: on the contemporary relevance of Carl Schmitt's critique of nihilism”, i "The Contemporary Relevance of Carl Schmitt: Law, Politics, Theology" [red.] Matilda Arvidsson; Leila Brännström; Panu Minkkinen. New York: Routledge, 2015.

“Sacred Nature and the Nature of the Sacred: Rethinking the Sacred in the Anthropocene”. Telos, Nr. 177, 2016.

“The EU as a ‘Large Space’? – Carl Schmitt and the Contemporary Dilemmas of Political Rituals and Cultural Borders”, i "Cultural Borders of Europe: Narratives, Concepts and Practices in the Present and the Past" [red.] Mats Andrén; Thomas Lindkvist; Ingmar Söhrman; Katharina Vajta. New York & Oxford: Berghahn, 2017.

”Which Way I Flie: Reforming Nihilism in the Anthropocene”, i "The Task of Philosophy in the Anthropocene" [red.] Richard Polt; Jon Wittrock. London/New York: Rowman & Littlefield, 2018.

“Contemporary Democracy and the Sacred: Rights, Religion and Ideology”. London: Bloomsbury, 2018.

"Politiska begrepp: Carl Schmitt som samtida politisk tänkare. Mångkultur, migration, ordning och undantag." Malmö: Current Themes in Imer Research 19:1, 2019.Short description in English:

Doctor of Political and Social Sciences of the European University Institute and Associate Professor (Docent) in political science. I completed my PhD in political and social sciences at the European University Institute, and since then, I have been teaching and doing research at several universities, in Sweden and abroad. My research focuses on the intersections among politics, philosophy, and religion, conceptually and empirically. Thus, I am interested in the ambiguities of the concepts of religion and secularity, and the nuances of alleged processes of secularization and desecularization, but also and above all in what such empirical and conceptual investigations may reveal in terms of opportunities for thinking alternative forms of community going into the future. I explore these questions for example in my monograph “Contemporary Democracy and the Sacred: Rights, Religion and Ideology” (London: Bloomsbury, 2018).

Selected publications:

“Nihilism and the Resurrection of Political Space: Hannah Arendt's Utopia?”, in "Jewish Thought, Utopia, and Revolution" [eds.] Elena Namli; Jayne Svenungsson; Alana Vincent. Amsterdam/New York: Rodopi, 2014.

“The Social Logic of Late Nihilism: Martin Heidegger and Carl Schmitt on Global Space and the Sites of Gods”. European Review, Vol. 22, Issue 2, 2014.

“Processes of order and the concreteness of the sacred: on the contemporary relevance of Carl Schmitt's critique of nihilism”, in "The Contemporary Relevance of Carl Schmitt: Law, Politics, Theology" [eds.] Matilda Arvidsson; Leila Brännström; Panu Minkkinen. New York: Routledge, 2015.

“Sacred Nature and the Nature of the Sacred: Rethinking the Sacred in the Anthropocene”. Telos, Number 177, 2016.

“The EU as a ‘Large Space’? – Carl Schmitt and the Contemporary Dilemmas of Political Rituals and Cultural Borders”, in "Cultural Borders of Europe: Narratives, Concepts and Practices in the Present and the Past" [eds.] Mats Andrén; Thomas Lindkvist; Ingmar Söhrman; Katharina Vajta. New York & Oxford: Berghahn, 2017.

”Which Way I Flie: Reforming Nihilism in the Anthropocene”, in "The Task of Philosophy in the Anthropocene" [eds.] Richard Polt; Jon Wittrock. London/New York: Rowman & Littlefield, 2018.

“Contemporary Democracy and the Sacred: Rights, Religion and Ideology”. London: Bloomsbury, 2018.