Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Zhaklina Aurell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten --- --- Tandsköterska Zhaklina Aurell

Namn:Zhaklina Aurell
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Zhaklina Aurell