Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Camilla Rudenstig
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Administrativa enheten K/S Schemaläggare Camilla Rudenstig

Namn:Camilla Rudenstig
E-post:
Telefon: 040-6658264
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Camilla Rudenstig