Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Basam Behsh
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Universitetslektor Basam Behsh

Namn:Basam Behsh
E-post:
Mobil: 0704334625
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 7B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Basam Behsh