Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Chiara Vitrano
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier --- Postdoktor Chiara Vitrano

Namn:Chiara Vitrano
E-post:
Telefon: 040-6657432
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Chiara Vitrano