Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ulf Petersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Polisiärt arbete gemensamt och ledning --- Universitetsadjunkt Ulf Petersson

Namn:Ulf Petersson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ulf Petersson