Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Christer Hansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Universitetsadjunkt, adjungerad Christer Hansson

Namn:Christer Hansson
E-post:
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, 7B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Christer Hansson