Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Andreas Anderberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för biomedicinsk vetenskap --- Universitetslektor Andreas Anderberg

Namn:Andreas Anderberg
E-post:
Telefon: 040-6657839
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Andreas Anderberg

Jur. kand., Lunds universitet (2006), jur. dr, Örebro universitet (2015), universitetslektor vid Linnéuniversitetet 2015-18.

Bedriver för närvarande två huvudsakliga forskningsprojekt.

  • Det ena projektet är en komparativ studie av terroristbrottslagstiftningen i de nordiska länderna. Som en del av detta projekt har jag publicerat ett bokkapitel i antologin "Fremmedkrigere. Forebyggning, straffeforfølging og rehabilitering i Skandinavia" (Gyldendal Juridisk) samt varit visiting researcher vid iCRIM, Det juridiske fakultet, Köpenhamns universitet. Finansiärer: Eugen Schaumans fond vid Åbo Akademi, Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK)
  • Det andra projektet, kallat "Det allmänna rättsmedvetandet i svenska förarbeten på straffrättens område 2008-2018", kommer bl.a. att resultera i en artikel i NTfK.Finansiär: Ulla V. Bondesons stiftelse för rättssociologisk och kriminologisk forskning.

Jag undervisar i främst straffrätt, men också annan juridik, vid polis- och socionomprogrammen.