Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Agneta Persson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten UTV gemensamt Klinikenhet 2 Tandsköterska Agneta Persson

Namn:Agneta Persson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Agneta Persson