Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ulla Isabel Wolfe
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Utvecklare av forskningsstöd Ulla Isabel Wolfe

Namn:Ulla Isabel Wolfe
E-post:
Telefon: 040-6657299
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ulla Isabel Wolfe