Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Tina Gudrun Jensen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier --- Forskare Tina Gudrun Jensen

Namn:Tina Gudrun Jensen
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Tina Gudrun Jensen