Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Yuji Dong
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM2 Postdoktor Yuji Dong

Namn:Yuji Dong
E-post:
Telefon: 040-6657866
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 6 C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Yuji Dong