Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Johan Fhager
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Doktorand Johan Fhager

Namn:Johan Fhager
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Johan Fhager