Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Hasina Haya
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd HR-avdelningen --- HR-specialist Hasina Haya

Namn:Hasina Haya
E-post:
Telefon: 040-6657184
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Hasina Haya