Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Johan Nyholm
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik IT-service IT-tekniker Johan Nyholm

Namn:Johan Nyholm
E-post:
Telefon: 040-6657472
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 6390, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Johan Nyholm