Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Adam Jonsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Kriminologi --- Doktorand Adam Jonsson

Namn:Adam Jonsson
E-post:
Telefon: 040-6657871
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Adam Jonsson