Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Eva Stene
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Kultur, språk och medier Universitetsadjunkt Eva Stene

Namn:Eva Stene
E-post:
Telefon: 040-6657157
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Eva Stene