Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lina Palmqvist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetsadjunkt Lina Palmqvist

Namn:Lina Palmqvist
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lina Palmqvist