Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mette Bergman
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå Universitetsadjunkt Mette Bergman

Namn:Mette Bergman
E-post:
Telefon: 040-6657878
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mette Bergman