Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Camilla Van Paaschen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Internationalisering Internationell handläggare Camilla Van Paaschen

Namn:Camilla Van Paaschen
E-post:
Telefon: 040-6657650
Webb:https://mau.se/en/education/tuition-fees/ (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Camilla Van Paaschen

Internationell handläggare ansvarig för stöd och samordning av avgiftsskyldiga studenter och Malmö University Master's Scholarship.Short description in English:

International relations officer responsible of support and coordination of tuition fees and Malmö University Master's Scholarship.