Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sadi Alawadi
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM3 Postdoktor Sadi Alawadi

Namn:Sadi Alawadi
E-post:
Telefon: 040-6657362
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sadi Alawadi