Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Johan Josefsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för globala politiska studier --- Assistent Johan Josefsson

Namn:Johan Josefsson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Johan Josefsson