Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Åsa Tapani
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility Service Administrativa enheten Telefonist/Receptionist Åsa Tapani

Namn:Åsa Tapani
E-post:
Telefon: 040-6657459
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Åsa Tapani