Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ellen Percy Kraly
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Gästprofessor Ellen Percy Kraly

Namn:Ellen Percy Kraly
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ellen Percy Kraly