Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Nikol Labecka
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- Projektassistent Nikol Labecka

Namn:Nikol Labecka
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Nikol Labecka