Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Joachim Lundström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Joachim Lundström

Namn:Joachim Lundström
E-post:
Telefon: 040-6657958
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Joachim Lundström