Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Mandana Shahroodi
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom Mandana Shahroodi

Namn:Mandana Shahroodi
E-post:
Telefon: 040-6657980
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Mandana Shahroodi