Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Alexander Kazarian
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonom Alexander Kazarian

Namn:Alexander Kazarian
E-post:
Telefon: 040-6657966
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Alexander Kazarian