Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Tanya Andersson Nystedt
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Forskarassistent Tanya Andersson Nystedt

Namn:Tanya Andersson Nystedt
E-post:
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, 443, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Tanya Andersson Nystedt