Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - David Örbring
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap,matematik och samhälle --- Universitetsadjunkt David Örbring

Namn:David Örbring
E-post:
Telefon: 040-6657945
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

David Örbring