Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Huda Daabas
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Ortodonti --- Tandsköterska Huda Daabas

Namn:Huda Daabas
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Huda Daabas