Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Charlotta Karlsdottir
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli --- Administrativ handläggare Charlotta Karlsdottir

Namn:Charlotta Karlsdottir
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Charlotta Karlsdottir