Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Charlotta Karlsdottir
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle --- Administrativ handläggare Charlotta Karlsdottir

Namn:Charlotta Karlsdottir
E-post:
Telefon: 0406657593
Mobil: 0768992676
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Charlotta Karlsdottir