Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Victor Kebande
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM3 Postdoktor Victor Kebande

Namn:Victor Kebande
E-post:
Telefon: 040-6657326
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Victor Kebande