Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ingvar Holm
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Prefekt/Universitetslektor Ingvar Holm

Namn:Ingvar Holm
E-post:
Telefon: 040-6657983
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E335, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ingvar Holm