Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lars Hansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet --- Universitetslektor Lars Hansson

Namn:Lars Hansson
E-post:
Telefon: 040-6657988
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lars Hansson