Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Katarzyna Herd
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- --- Katarzyna Herd

Namn:Katarzyna Herd
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Katarzyna Herd