Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Astrid Hildegard
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Polisärt arbete gem o ledning Polisärt arbete Universitetsadjunkt Astrid Hildegard

Namn:Astrid Hildegard
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Astrid Hildegard