Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jesper Hallgren
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Lärare Jesper Hallgren

Namn:Jesper Hallgren
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jesper Hallgren