Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Per Ingvarsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Hälsa och samhälle Polisärt arbete gem o ledning Universitetsadjunkt Per Ingvarsson

Namn:Per Ingvarsson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Per Ingvarsson