Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Nina Palm
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Verksamhetsstöd Lärande och samhälle Administrativ assistent Nina Palm

Namn:Nina Palm
E-post:
Telefon: 040-6657102
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Nina Palm