Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Aron Naimi-Akbar
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Odontologi Ortodonti Universitetslektor/Övertandläkare Aron Naimi-Akbar

Namn:Aron Naimi-Akbar
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Aron Naimi-Akbar