Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Liebenhagen Andreas
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Liebenhagen Andreas

Namn:Liebenhagen Andreas
E-post:
Telefon: 040-6657999
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Liebenhagen Andreas