Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Andreas Leibenhagen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Andreas Leibenhagen

Namn:Andreas Leibenhagen
E-post:
Telefon: 040-6657999
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Andreas Leibenhagen