Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Emelie Dahlström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet Mötesplats Social Innovation Projektledare Emelie Dahlström

Namn:Emelie Dahlström
E-post:
Telefon: 040-6657234
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Emelie Dahlström