Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Camilla Ivarsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Doktorand Camilla Ivarsson

Namn:Camilla Ivarsson
E-post:
Telefon: 040-6658138
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Camilla Ivarsson