Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann-Charlotte Gillander
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Polisiärt arbete gem o ledning Polisiärt arbete Lärare Ann-Charlotte Gillander

Namn:Ann-Charlotte Gillander
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ann-Charlotte Gillander