Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sara Duerlund
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Sara Duerlund

Namn:Sara Duerlund
E-post:
Telefon: 040-6658217
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sara Duerlund