Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Isabel Zavalia Wästlund
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen Forskning, press och samverkan Kommunikatör Isabel Zavalia Wästlund

Namn:Isabel Zavalia Wästlund
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Isabel Zavalia Wästlund